Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 6 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Robert Lemza za
2 Karolina Cackowska za
3 Radosław Kaliciuk nieoddany
4 Tomasz Hamala nieoddany
5 Andrzej Kubicki nieoddany
6 Waldemar Dubrawski nieoddany
7 Leszek Kopański nieoddany
8 Krzysztof Czach nieoddany
9 Anita Szmit nieobecny
10 Krzysztof Śrudkowski nieobecny
11 Elżbieta Mikołajczyk nieobecny
12 Marcel Szuliński nieobecny
13 Wojciech Turczynowicz nieobecny
14 Beata Majewska nieobecny
15 Ryszard Rybarczyk nieobecny