Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Krzysztof Śrudkowski za
4 Elżbieta Mikołajczyk za
5 Tomasz Hamala za
6 Andrzej Kubicki za
7 Marcel Szuliński wstrzymał się
8 Waldemar Dubrawski wstrzymał się
9 Leszek Kopański za
10 Ryszard Rybarczyk za
11 Krzysztof Czach za
12 Karolina Cackowska za
13 Robert Lemza nieobecny
14 Wojciech Turczynowicz nieobecny
15 Beata Majewska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Krzysztof Śrudkowski za
4 Elżbieta Mikołajczyk za
5 Tomasz Hamala za
6 Andrzej Kubicki za
7 Marcel Szuliński wstrzymał się
8 Waldemar Dubrawski wstrzymał się
9 Leszek Kopański za
10 Ryszard Rybarczyk za
11 Krzysztof Czach za
12 Karolina Cackowska za
13 Robert Lemza nieobecny
14 Wojciech Turczynowicz nieobecny
15 Beata Majewska nieobecny