Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 3 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 8 1 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit wstrzymał się
2 Radosław Kaliciuk wstrzymał się
3 Krzysztof Śrudkowski wstrzymał się
4 Elżbieta Mikołajczyk wstrzymał się
5 Tomasz Hamala wstrzymał się
6 Andrzej Kubicki wstrzymał się
7 Robert Lemza za
8 Marcel Szuliński za
9 Wojciech Turczynowicz za
10 Beata Majewska wstrzymał się
11 Waldemar Dubrawski przeciw
12 Krzysztof Czach za
13 Karolina Cackowska wstrzymał się
14 Leszek Kopański nieoddany
15 Ryszard Rybarczyk nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 1 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Krzysztof Śrudkowski wstrzymał się
4 Elżbieta Mikołajczyk za
5 Tomasz Hamala za
6 Andrzej Kubicki za
7 Robert Lemza za
8 Marcel Szuliński za
9 Wojciech Turczynowicz za
10 Beata Majewska za
11 Waldemar Dubrawski wstrzymał się
12 Leszek Kopański za
13 Ryszard Rybarczyk za
14 Krzysztof Czach wstrzymał się
15 Karolina Cackowska przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 4 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Krzysztof Śrudkowski wstrzymał się
4 Elżbieta Mikołajczyk za
5 Tomasz Hamala za
6 Andrzej Kubicki za
7 Robert Lemza za
8 Marcel Szuliński za
9 Wojciech Turczynowicz wstrzymał się
10 Beata Majewska wstrzymał się
11 Waldemar Dubrawski wstrzymał się
12 Leszek Kopański za
13 Ryszard Rybarczyk za
14 Krzysztof Czach przeciw
15 Karolina Cackowska przeciw