Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit przeciw
2 Radosław Kaliciuk przeciw
3 Krzysztof Śrudkowski wstrzymał się
4 Elżbieta Mikołajczyk przeciw
5 Tomasz Hamala przeciw
6 Andrzej Kubicki przeciw
7 Robert Lemza przeciw
8 Marcel Szuliński za
9 Wojciech Turczynowicz przeciw
10 Beata Majewska za
11 Waldemar Dubrawski za
12 Leszek Kopański przeciw
13 Ryszard Rybarczyk przeciw
14 Krzysztof Czach przeciw
15 Karolina Cackowska przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit przeciw
2 Radosław Kaliciuk przeciw
3 Krzysztof Śrudkowski wstrzymał się
4 Elżbieta Mikołajczyk przeciw
5 Tomasz Hamala przeciw
6 Andrzej Kubicki przeciw
7 Robert Lemza przeciw
8 Marcel Szuliński za
9 Wojciech Turczynowicz przeciw
10 Beata Majewska za
11 Waldemar Dubrawski za
12 Leszek Kopański przeciw
13 Ryszard Rybarczyk przeciw
14 Krzysztof Czach przeciw
15 Karolina Cackowska przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 2 0 1 0