Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 3 6 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Radosław Kaliciuk przeciw
2 Krzysztof Śrudkowski za
3 Elżbieta Mikołajczyk wstrzymał się
4 Tomasz Hamala przeciw
5 Andrzej Kubicki przeciw
6 Marcel Szuliński za
7 Wojciech Turczynowicz przeciw
8 Beata Majewska wstrzymał się
9 Waldemar Dubrawski przeciw
10 Leszek Kopański wstrzymał się
11 Ryszard Rybarczyk za
12 Krzysztof Czach przeciw
13 Karolina Cackowska za
14 Anita Szmit nieobecny
15 Elżbieta Mikołajczyk nieobecny
16 Robert Lemza nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 2 4 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Radosław Kaliciuk za
2 Krzysztof Śrudkowski za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala wstrzymał się
5 Andrzej Kubicki wstrzymał się
6 Marcel Szuliński za
7 Wojciech Turczynowicz przeciw
8 Beata Majewska przeciw
9 Waldemar Dubrawski przeciw
10 Leszek Kopański za
11 Ryszard Rybarczyk za
12 Krzysztof Czach za
13 Karolina Cackowska przeciw
14 Anita Szmit nieobecny
15 Robert Lemza nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 2 5 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Radosław Kaliciuk wstrzymał się
2 Krzysztof Śrudkowski za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala przeciw
5 Andrzej Kubicki za
6 Marcel Szuliński za
7 Wojciech Turczynowicz za
8 Beata Majewska przeciw
9 Waldemar Dubrawski przeciw
10 Leszek Kopański przeciw
11 Ryszard Rybarczyk przeciw
12 Krzysztof Czach za
13 Karolina Cackowska wstrzymał się
14 Anita Szmit nieobecny
15 Robert Lemza nieobecny