Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 9 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit przeciw
2 Krzysztof Śrudkowski wstrzymał się
3 Elżbieta Mikołajczyk przeciw
4 Tomasz Hamala przeciw
5 Andrzej Kubicki przeciw
6 Robert Lemza przeciw
7 Marcel Szuliński za
8 Beata Majewska za
9 Waldemar Dubrawski za
10 Leszek Kopański przeciw
11 Ryszard Rybarczyk przeciw
12 Krzysztof Czach przeciw
13 Karolina Cackowska przeciw
14 Radosław Kaliciuk nieobecny
15 Wojciech Turczynowicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Krzysztof Śrudkowski za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński wstrzymał się
8 Beata Majewska wstrzymał się
9 Waldemar Dubrawski wstrzymał się
10 Leszek Kopański za
11 Ryszard Rybarczyk za
12 Krzysztof Czach za
13 Karolina Cackowska za
14 Radosław Kaliciuk nieobecny
15 Wojciech Turczynowicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Krzysztof Śrudkowski za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński wstrzymał się
8 Beata Majewska wstrzymał się
9 Waldemar Dubrawski wstrzymał się
10 Leszek Kopański za
11 Ryszard Rybarczyk za
12 Krzysztof Czach za
13 Karolina Cackowska za
14 Radosław Kaliciuk nieobecny
15 Wojciech Turczynowicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 3 0 2