Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa stała 2018-12-04 II/5/18
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych stała 2018-12-04 II/6/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-04 II/3/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-04 II/7/18