Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Waldemar Dubrawski

Waldemar Dubrawski

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 123, przynależność: , klub: Wolin 2023

Status: powołany - 23.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/3/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 oczyszczalnia scieków w Łuskowie interpelacja 2019-01-29 2019-02-12
5 naprawa dróg interpelacja 2019-04-02 2019-04-16
6 wynagrodzenie interpelacja 2019-04-02
9 pojazdy mechaniczne ZGKiM interpelacja 2019-06-28
10 utrzymanie dróg interpelacja 2019-06-28 2019-07-11
11 zamówienia publiczne interpelacja 2019-07-12 2019-07-26
12 pojazdy mechaniczne ZGKiM interpelacja 2019-07-26
14 współpraca Gminy z firmami interpelacja 2019-08-29 2019-09-05
16 zatrudnienie interpelacja 2019-11-12 2019-11-26
17 wnioski do budżetu na 2020 r. interpelacja 2019-11-12 2019-11-26
19 Remonty dróg interpelacja 2019-12-16 2019-12-30
20 zabawa sylwestrowa interpelacja 2020-01-02 2020-01-13
21 łamanie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne interpelacja 2020-01-20 2020-02-04
23 budowa oczyszczalni w Ostromicach interpelacja 2020-01-31 2020-02-14
26 Koszty utrzymania uczniów w szkołach podstawowych interpelacja 2020-03-04 2020-03-18
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-03 17:22:37 przyjęcie porządku obrad Sesja testowa za
2018-12-03 17:38:55 głosowanie 1 Sesja testowa za
2018-12-03 17:44:38 głosowanie 2 Sesja testowa przeciw
2018-12-03 17:47:28 głosowanie 3 Sesja testowa wstrzymał się
2018-12-03 17:52:20 głosowanie 3 ponowne Sesja testowa wstrzymał się
2018-12-18 16:54:34 głosowanie 1 Sesja testowa przeciw
2018-12-18 17:04:07 głosowanie 2 Sesja testowa przeciw
2018-12-18 17:16:23 głosowanie 3 Sesja testowa przeciw
2018-12-20 17:17:39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2019 r. Sesja III za
2018-12-20 17:19:39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019-2033 Sesja III wstrzymał się
2018-12-20 17:52:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/21 o pow. 353 m2 w obrębie 4 Wolin Sesja III za
2018-12-20 17:56:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w działce Nr 72 o pow. 1,3708 ha Sesja III za
2018-12-20 17:57:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 251/34 o pow. 61 m2 położonej w obrębie 4 Wolin Sesja III za
2018-12-20 18:00:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 245/4 o pow. 48 m2 w obrębie 3 Wolin Sesja III za
2018-12-20 18:03:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/24 o pow. 780 m2 w obrębie 4 Wolin Sesja III za
2018-12-20 18:05:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Dargobądz w działce nr 317/1 o pow. 0,2829 ha Sesja III za
2018-12-20 18:07:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Warnowo w działce Nr 14/1 o pow. 0,65 ha Sesja III za
2018-12-20 18:09:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo, składającej się z działki Nr 196/5 o pow. 800 m2 Sesja III za
2018-12-20 18:10:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce nr 132 o pow. 0,5544 ha oraz w działce nr 133 o pow. 0,5270 ha Sesja III za
2018-12-20 18:13:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka składającej się z części działki Nr 90/9 o pow. 10 m2 Sesja III za
2018-12-20 18:15:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/63 o pow. 120 m2 w obrębie 6 Wolin Sesja III za
2018-12-20 18:17:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 99/6 o pow. 280 m2 w obrębie 3 Wolin Sesja III za
2018-12-20 18:20:56 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin, składającej się z części działki Nr 27 o pow. 1 080 m2 Sesja III za
2018-12-20 18:25:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 164/10 o pow. 110 m2 w obrębie 3 Wolin Sesja III za
2018-12-20 18:26:56 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin, w działce Nr 67/4 o pow. 1,2183 ha Sesja III za
2018-12-20 18:29:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, składającej się z działki Nr 166/1 o pow. 550 m2 Sesja III za
2018-12-20 18:31:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki nr 33/9 o pow. 21 m2, części działki nr 33/10 o pow. 21 m2, działki nr 33/11 o pow. 23 m2, części działki nr 33/13 o pow. 20,60 m2, części działki nr 33/14 o pow. 21,40 m2, części działki nr 33/15 o pow. 21,60 m2, działki nr 33/16 o pow. 51 m2 oraz części działki nr 33/21 o pow. 261 m2, położonej w obrębie 4 Wolin Sesja III za
2018-12-20 18:38:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie sieci deszczowej wraz z urządzeniami w 2019 roku Sesja III za
2018-12-20 18:43:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w 2019 r. Sesja III za
2018-12-20 18:45:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 roku Sesja III za
2018-12-20 18:48:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Sesja III wstrzymał się
2018-12-20 18:51:44 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018-2033 Sesja III wstrzymał się
2018-12-20 18:57:08 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazów wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 Sesja III za
2018-12-20 19:03:06 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Wolin na lata 2019-2023 Sesja III wstrzymał się
2018-12-20 19:07:28 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Sesja III za
2018-12-20 19:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Sesja III za
2018-12-20 19:13:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 Sesja III za
2018-12-20 19:16:14 Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok Sesja III za
2018-12-20 17:15:12 Przyjęcie poprawek do projektu budżetu zgłoszonych przez klub radnych "Wolin 2023" Sesja III za
2018-12-20 17:45:43 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie Sesja III za
2019-01-25 16:07:22 przyjęcie porządku obrad Sesja IV za
2019-01-25 16:17:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Wolin w 2019 r. Sesja IV wstrzymał się
2019-01-25 16:31:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019-2033 Sesja IV wstrzymał się
2019-01-25 16:34:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 700/2 o pow. 70 m2 w obrębie Kołczewo Sesja IV za
2019-01-25 16:42:51 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Zastań do nieodpłatnego korzystania lokalu świetlicy wiejskiej o pow. 32,90 m2 z przynależnymi częściami wspólnymi nieruchomości, stanowiącej działkę nr 88 o pow. 0,21 ha, położonego w Zastaniu 13 Sesja IV wstrzymał się
2019-01-25 16:46:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie Sesja IV za
2019-01-25 16:51:23 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Sesja IV za
2019-01-25 16:53:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2017 - 2021 Sesja IV za
2019-01-25 17:09:07 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Sesja IV przeciw
2019-01-25 17:16:12 Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Sesja IV wstrzymał się
2019-01-25 16:06:06 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad Sesja IV za
2019-01-25 16:55:03 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, z siedzibą w Wolinie Sesja IV za
2019-01-25 16:56:39 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej Sesja IV za
2019-01-25 16:59:26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego Sesja IV za
2019-01-25 17:00:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego Sesja IV za
2019-02-26 Głosowanie nad zmianami do porządku obrad Sesja V za
2019-02-26 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin Sesja V za
2019-02-26 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie gminy Wolin Sesja V za
2019-02-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wisełka w działce nr 149/1 o pow. 1327 m2 oraz w działce nr 149/2 o pow. 1034 m2 Sesja V za
2019-02-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ulicy Marii Konopnickiej 5 w Wolinie Sesja V za
2019-02-26 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 45, 46, 63, położone w obrębie geodezyjnym Gogolice Sesja V za
2019-02-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. a. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Sesja V wstrzymał się
2019-02-26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin” Sesja V za
2019-02-26 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagórze i Skoszewo Sesja V za
2019-02-26 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań Sesja V za
2019-03-26 16:01:41 przyjęcie porządku obrad Sesja VI wstrzymał się
2019-03-26 16:05:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 12 o pow. 1 m2, w obrębie 4 Wolin Sesja VI za
2019-03-26 16:06:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 282/2 o pow. 144 m2 w obrębie 3 Wolin Sesja VI za
2019-03-26 16:08:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Domysłów w części działki Nr 178 o pow. 1,41 ha Sesja VI za
2019-03-26 16:10:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Sierosław składającej się z działki nr 92/1 o pow. 0,70 ha Sesja VI za
2019-03-26 16:11:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce nr 149 o pow. 0,8911 ha Sesja VI za
2019-03-26 16:13:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki Nr 2/9 o pow. 120 m2 w obrębie 3 Wolin Sesja VI za
2019-03-26 16:15:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o pow. łącznej 2,0708 ha, położonej w obrębie 5 Wolin, składającej się z działek nr 57/1, nr 57/3, nr 57/4 i części działki Nr 58 Sesja VI za
2019-03-26 16:17:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin w działce nr 58/50 o pow. 719 m2 Sesja VI za
2019-03-26 16:18:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w części działki Nr 39/12 o pow. 0,30 ha Sesja VI za
2019-03-26 16:20:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 47/19 o powierzchni 0,0084 ha, położonej przy ulicy Zamkowej w Wolinie Sesja VI wstrzymał się
2019-03-26 16:21:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Niedamira 8 w Wolinie Sesja VI za
2019-03-26 16:23:24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław Sesja VI za
2019-03-26 16:24:48 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań Sesja VI za
2019-03-26 16:26:20 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok Sesja VI za
2019-03-26 16:27:36 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Wisełce Sesja VI za
2019-03-26 16:30:36 Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja VI za
2019-03-26 16:32:13 Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Sesja VI za
2019-03-26 16:34:50 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/13/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej Sesja VI za
2019-03-26 16:36:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja VI za
2019-04-18 16:06:35 przyjęcie porządku obrad Sesja VII za
2019-04-18 16:08:53 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2019 r. Sesja VII wstrzymał się
2019-04-18 16:10:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 343/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1 Sesja VII za
2019-04-18 16:11:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej Sesja VII za
2019-04-18 16:13:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/42, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Sesja VII za
2019-04-18 16:14:59 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 141, 147, 159, 160 położone w obrębie geodezyjnym Darzowice Sesja VII za
2019-04-18 16:21:24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań Sesja VII za
2019-04-18 16:26:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja VII za
2019-04-18 16:27:51 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso Sesja VII za
2019-04-18 16:29:19 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w prawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Sesja VII za
2019-05-14 13:01:49 przyjęcie porządku obrad Sesja VIII za
2019-05-14 13:10:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przysługujących radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Sesja VIII za
2019-05-14 13:15:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/732/18 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Kołczewo w działkach nr 204/26 o pow. 5,9066 ha i nr 852/2 o pow. 2,8606 ha Sesja VIII za
2019-05-14 13:31:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja VIII za
2019-05-14 14:01:31 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie Sesja VIII przeciw
2019-05-14 14:00:01 Zmiana porządku obrad polegająca na usunięciu pkt 8 Sesja VIII za
2019-06-14 14:50:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dargobądz w działce nr 267/3 o pow. 758 m2 Sesja IX za
2019-06-14 14:52:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Domysłów w działkach Nr 14/2 o pow. 2,12 ha i Nr 17/3 o pow. 1,25 ha Sesja IX za
2019-06-14 14:55:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 3 Wolin, w działkach nr 164/35 o pow. 1014 m2, nr 164/36 o pow. 1008 m2, nr 164/37 o pow. 902 m2, nr 164/38 o pow. 1118 m2, nr 164/39 o pow. 799 m2, nr 164/40 o pow. 778 m2, nr 164/42 o pow. 1021 m2 oraz 164/43 o pow. 1154 m2 Sesja IX za
2019-06-14 14:58:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 1 w Jagniątkowie Sesja IX za
2019-06-14 15:00:24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin dla części obrębów Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Dobropole, Ostromice i Strzegowo Sesja IX za
2019-06-14 15:03:10 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Sesja IX za
2019-06-14 15:43:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Ośrodka Kultury Gminy Wolin i nadania instytucji nowego Statutu Sesja IX wstrzymał się
2019-06-14 16:04:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja IX przeciw
2019-06-14 14:48:38 przyjęcie porządku obrad Sesja IX wstrzymał się
2019-06-14 15:41:48 Wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w zakresie par. 3 , 10 ust. 3, 11 ust. 3 oraz nazwy załacznika do statutu i dodania nowych punktów w tym załaczniku Sesja IX za
2019-06-28 14:25:17 przyjęcie porządku obrad Sesja X za
2019-06-28 14:56:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania Sesja X wstrzymał się
2019-06-28 15:00:54 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2018 r. Sesja X za
2019-06-28 15:03:41 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2018 Sesja X za
2019-06-28 15:05:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin Sesja X za
2019-08-08 16:31:30 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr: 342 położoną w obrębie geodezyjnym Warnowo Sesja XI za
2019-08-08 16:33:28 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Piaski Wielkie do nieodpłatnego korzystania nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6/33 o pow. 0,0965 ha, położonej w Piaskach Wielkich Sesja XI za
2019-08-08 16:35:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin w działce nr 37/1 o pow. 63 m2 Sesja XI za
2019-08-08 16:37:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Sesja XI za
2019-08-08 16:38:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 14 w Draminie Sesja XI za
2019-08-08 16:40:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek nr 56/50 i 56/62, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Sesja XI za
2019-08-08 16:41:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia o powierzchni 2,60 m2, położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie Sesja XI za
2019-08-08 16:43:07 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin obejmującej teren w obrębie ewidencyjnym Darzowice Sesja XI za
2019-08-08 16:44:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin Sesja XI wstrzymał się
2019-08-08 16:48:06 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 112/3, 119/2 położone w obrębie ewidencyjnym 0003 Domysłów Sesja XI za
2019-08-08 16:49:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie Sesja XI za
2019-08-08 16:50:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 194/2 o powierzchni 0,0102 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Sesja XI za
2019-08-08 16:52:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja XI za
2019-08-08 16:54:24 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019-2033 Sesja XI za
2019-08-08 16:56:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolin oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Sesja XI za
2019-08-08 16:58:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/501/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2009 roku, w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolin od dnia 1 września 2019 roku Sesja XI za
2019-08-08 17:00:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina Sesja XI wstrzymał się
2019-08-08 16:20:12 Wycofanie z porządku obrad pkt 12 Sesja XI za
2019-08-08 16:26:25 Wycofanie z porządku obrad pkt 5 Sesja XI za
2019-08-08 16:29:27 Przyjęcie porządku obrad Sesja XI za
2019-08-13 16:06:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja XII za
2019-08-28 16:08:19 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granicy przystani morskiej w Wolinie Sesja XIII wstrzymał się
2019-08-28 16:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja XIII wstrzymał się
2019-09-17 09:52:36 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Wolin pod firmą Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie Sesja XIV przeciw
2019-09-30 16:07:06 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok Sesja XV za
2019-09-30 16:11:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Sesja XV wstrzymał się
2019-09-30 16:13:10 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Wolina uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowym i rekreacyjno-turystycznym oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone w tych obiektach Sesja XV wstrzymał się
2019-09-30 16:15:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja XV za
2019-09-30 16:17:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033 Sesja XV za
2019-09-30 16:21:26 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Wolin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Sesja XV za
2019-09-30 16:23:53 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Wolin do kategorii dróg gminnych Sesja XV za
2019-10-15 15:13:18 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sesja XVI za
2019-10-15 15:15:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja XVI za
2019-10-15 15:18:02 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033 Sesja XVI za
2019-10-15 15:19:51 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka Sesja XVI za
2019-10-30 12:21:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty Sesja XVII przeciw
2019-10-30 12:32:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja XVII wstrzymał się
2019-10-30 12:36:10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033 Sesja XVII za
2019-10-30 12:38:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchmości położonej w części działki nr 24/31 o pow. 46m2 w obrębie 3 Wolin Sesja XVII za
2019-10-30 12:39:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin składającej się z działki nr 11 o pow. 0,4239 ha Sesja XVII za
2019-10-30 12:42:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Dobropole składającej się z działki nr 52 o pow. 0,98 ha Sesja XVII za
2019-10-30 12:44:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Skoszewo składającej się z działki nr 122 o pow. 0,3498 ha Sesja XVII za
2019-10-30 12:46:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ostromice składającej się z działki nr 103 o pow. 0,31 ha Sesja XVII za
2019-10-30 12:47:56 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Kołczewo składających się z działki nr 144/1 o pow. 0,1473 ha i działki nr 144/2 o pow. 0,2015 ha Sesja XVII za
2019-10-30 12:49:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/62 o pow. 2.742 m2 w obrębie 6 Wolin Sesja XVII za
2019-10-30 12:52:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 5 Wolin w działce nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce nr 72/1 o pow. 1,6182 ha Sesja XVII za
2019-10-30 12:53:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 73 o pow. 0,3584 ha położonej w obrębie Wisełka Sesja XVII za
2019-10-30 12:55:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w części działki nr 163 o pow. 5,8699 ha Sesja XVII za
2019-10-30 12:59:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 5 przy ulicy Zamkowej w Wolinie Sesja XVII wstrzymał się
2019-10-30 13:01:00 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Płocin do nieodpłatnego korzystania nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 95 o pow. 0,0925 ha, położonej w Płocinie Sesja XVII za
2019-10-30 13:02:37 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice Sesja XVII za
2019-10-30 13:04:30 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin Sesja XVII za
2019-10-30 13:21:27 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 165 oraz 171 położone w obrębie ewidencyjnym Łuskowo Sesja XVII za
2019-10-30 13:25:29 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktu o utworzeniu instytucji kultury dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Sesja XVII za
2019-10-30 11:05:13 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Sesja XVII za
2019-10-30 12:19:47 Wniosek 1 radnego Waldemara Dubrawskiego Sesja XVII za
2019-10-30 12:20:58 Wniosek 2 radnego Waldemara Dubrawskiego Sesja XVII za
2019-11-28 13:02:53 Przyjęcie zmienionego porządku obrad Sesja XVIII za
2019-11-28 13:15:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. Sesja XVIII przeciw
2019-11-28 13:21:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033 Sesja XVIII przeciw
2019-11-28 13:42:25 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Sesja XVIII przeciw
2019-11-28 14:09:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości na 2020 rok Sesja XVIII przeciw
2019-11-28 14:12:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Żółwino, w działce nr 13/18 o pow. 885 m2 Sesja XVIII wstrzymał się
2019-11-28 14:14:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 21/11 i 21/17 z obrębu ewidencyjnego 0002 Wolin Sesja XVIII za
2019-11-28 14:15:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Sesja XVIII za
2019-11-28 14:17:25 Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Sesja XVIII za
2019-11-28 14:18:59 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław Sesja XVIII za
2019-11-28 14:20:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie Sesja XVIII za
2019-11-28 14:22:36 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Sesja XVIII za
2019-11-28 14:07:16 Wniosek formalny dot. zamknięcia dyskusji Sesja XVIII za
2019-12-19 13:25:03 Przyjęcie zmienionego porządku obrad sesja XIX za
2019-12-19 14:05:47 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2020 r. sesja XIX wstrzymał się
2019-12-19 14:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033 sesja XIX wstrzymał się
2019-12-19 14:12:38 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2017-2021. sesja XIX za
2019-12-19 14:16:14 Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaania problemów alkoholowych na 2020 rok sesja XIX za
2019-12-19 14:20:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2019/2020 sesja XIX za
2019-12-19 14:21:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r. sesja XIX przeciw
2019-12-19 14:23:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033 sesja XIX przeciw
2019-12-19 14:27:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 sesja XIX za
2019-12-19 14:04:53 Przyjęcie wniosku Klubu Radnych dot. zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2020 r. sesja XIX za
2020-01-31 10:27:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 58/33 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin sesja XX za
2020-01-31 10:37:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Domysłowie: części działki nr 17/3 na części działki nr 17/4 sesja XX przeciw
2020-01-31 10:43:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 16 o powierzchni 0,0071 ha, położonej w Wisełce sesja XX wstrzymał się
2020-01-31 10:51:16 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie zadań własnych gminy Wolin sesja XX za
2020-01-31 10:53:12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sesja XX za
2020-01-31 10:57:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 sesja XX za
2020-01-31 11:30:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r. sesja XX za
2020-01-31 11:31:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033 sesja XX wstrzymał się
2020-01-31 11:33:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wolin na lata 2020 - 2022 sesja XX za
2020-01-31 11:35:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wolin sesja XX za
2020-01-31 11:55:49 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Dargobądzu sesja XX przeciw
2020-01-31 11:57:36 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe sesja XX za
2020-01-31 12:07:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji sesja XX wstrzymał się
2020-01-31 10:25:41 Przyjęcie zmienionego porządku obrad sesja XX za
2020-01-31 12:09:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Wolinie sesja XX za
2020-02-10 10:16:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r. sesja XXI wstrzymał się
2020-02-10 10:17:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033 sesja XXI wstrzymał się
2020-02-10 10:06:18 Przyjęcie zmienionego porządku obrad sesja XXI za
2020-02-10 10:21:30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym sesja XXI za
2020-03-04 09:13:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r. Sesja XXIII za
2020-03-04 09:14:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 64 o pow. 591 m2 oraz nr 66 o pow. 1375 m2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wolin 4 Sesja XXIII za
2020-03-04 09:16:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym nr 3, położonym w budynku nr 10 w Mierzęcinie, wraz z udziałem 5617/43860 w nieruchomości wspólnej Sesja XXIII za
2020-03-04 09:22:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie drogi - ulicy Księżnej Zofii w Wolinie, oznaczonej jako działka nr 239/7 o powierzchni 0,2232 ha Sesja XXIII wstrzymał się
2020-03-04 09:24:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka składającej się z części działki nr 159 o pow. 70 m2 i części działki nr 235/18 o pow. 218 m2 Sesja XXIII za
2020-03-04 09:25:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 277/1 o pow. 156 m2, w obrębie 3 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 09:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki nr 57/9 o pow. 262 m2 oraz części działki nr 57/10 o pow. 32 m2 Sesja XXIII za
2020-03-04 09:29:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 286/13 o pow. 194 m2, w obrębie 3 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 09:35:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem komina w obiekcie byłej ciepłowni, zlokalizowanego w Wolinie przy ul. Mickiewicza 14 na działce nr 70/2 w obrębie 5 Wolin wraz z niezbędnym terenem do zainstalowania urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowych, sieci telekomunikacyjnych i anten radiowych Sesja XXIII za
2020-03-04 09:37:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 57/1 o pow. 348,6 m2 oraz części działki nr 57/8 o pow. 92 m2 w obrębie Sierosław Sesja XXIII za
2020-03-04 09:39:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w części działki nr 33/1 o pow. 0,96 ha, położonej w obrębie Sierosław Sesja XXIII za
2020-03-04 09:41:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław, oznaczonych jako działki: nr 57/10 o pow. 1300 m2, nr 57/11 o pow. 1328 m2, nr 57/12 o pow. 1406 m2, nr 57/14 o pow. 1310 m2, nr 57/15 o pow. 1327 m2, nr 57/16 o pow. 1350 m2 Sesja XXIII za
2020-03-04 09:43:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 236/17 o pow. 298 m2 Sesja XXIII za
2020-03-04 09:45:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki nr 151/17 o pow. 37 m2 Sesja XXIII za
2020-03-04 09:47:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 213/24 o pow. 171 m2 w obrębie 4 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 09:48:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w części działki nr 164/10 o pow. 45 m2 w obrębie 3 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 09:49:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w części działki nr 9/2 o pow. 10 m2 w obrębie 3 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 09:51:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 213/25 o pow. 175 m2 w obrębie 4 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 09:52:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 24/14 o pow. 204 m2 w obrębie 3 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 09:54:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 124/1 o pow. 10 m2 w obrębie 3 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 10:04:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki nr 24/21 o pow. 630 m2 Sesja XXIII wstrzymał się
2020-03-04 10:05:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 236/22 o pow. 150 m2 w obrębie 4 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 10:07:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 236/21 o pow. 212 m2 w obrębie 4 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 10:08:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z działki nr 61/36 o pow. 108 m2 Sesja XXIII za
2020-03-04 10:10:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 76 o pow. 280 m2 w obrębie 4 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 10:11:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki nr 218/4 o pow. 21 m2 położonej w obrębie 3 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 10:13:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 39/11 o pow. 500 m2, w obrębie 5 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 10:15:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 70/24 o pow. 1178 m2 Sesja XXIII za
2020-03-04 10:17:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 70/24 o pow. 90 m2, w obrębie 4 Wolin Sesja XXIII za
2020-03-04 10:19:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 47/17 o pow. 690 m2 Sesja XXIII za
2020-03-04 10:20:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki nr 286/22 o pow. 117 m2 Sesja XXIII za
2020-03-04 10:22:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 27 o pow. 0,0280 ha, w obrębie 6 Wolin Sesja XXIII wstrzymał się
2020-03-04 09:11:41 Przyjęcie zmienionego porządku obrad Sesja XXIII za